« Takaisin


Sukukokous 2019 pöytäkirja

Aika: 29.6.2019 klo 14-16.00

Paikka: Kainuun Opisto Paltamo, Mieslahti


Sukukokouksen pöytäkirja:

1. Kokouksen avaus
 • Puheenjohtaja Juhani Tauriainen avasi sukukokouksen ja toivotti jäsenet (noin 50 jäsentä) tervetulleiksi
2. Hiljainen hetki vietettiin suvun 2016-2019 aikana poisnukkuneiden muistoksi.

3. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pauli Tauriainen, sihteeriksi Eeva-Liisa Kronqvist sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Hynninen ja Anneli Heikkinen.

4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Kokouskutsu on ollut nähtävillä jäsenille joulukuusta 2018 ja kokous todettiin myös päätösvaltaiseksi (53 jäsentä paikalla).
5. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja tase kaudelta 2016 – 31.5.2019.

7. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

8. Keskustelua sukuseuran jatkosta
 • Aiheesta käytiin keskustelua hallituksen näkemysten pohjalta ja päätettiin toiminnan päälinjoista.
 • Hallitus on kokouksessaan keskustellut seuraavista kolmesta vaihtoehdosta, jotka pj Juhani Tauriainen esitteli kokoukselle:
 • I Jatketaan toimintaa seuraavat 3-4 vuotta vakiintuneen käytännön mukaisesti.
 • II  Serkkujen tapaamisverkostot kootaan jatkossa sukuseuran valtakunnalliseksi toimintaverkostoksi.

Yhteistyössä tämä verkosto vastaisi

 • a) sukukokousten toteuttamisesta,
 • b) aktivoi seuran sukututkimusta ja
 • c) ylläpitää sukua kiinnostavaa tiedotusta ja keskustelua.
 • III Lakkautetaan sukuseuran toiminta toistaiseksi ja odotetaan uutta kiinnostuksen ja aktiivisuuden heräämistä.

Ehdotuksista käytiin keskustelua, jossa ehdotettiin, että I ja II vaihtoehdot voitaisiin yhdistää ja näin mahdollistaa seuran jatkuvuus, mutta uudella toimintamallilla. Hallituksen tehtävä olisi suunnitella uutta kokonaisuutta. Suunnittelutyö voisi tapahtua siten, että puheenjohtaja/koordinaattori kokoaa ryhmän, joka toimii ”hallituksena” ja muodostuu serkkupiirien yhdyshenkilöistä

Serkkupiirit voisivat olla esimerkiksi:

 • Paanajärvi/Leppälä/Siikajoki
 • Suomussalmi/Kuhmo/Nurmes
 • Puolanka/Oulu, Kuusamo.

Ehdotus on alustava ja serkkupiirit muotoutuisivat ajan mittaan tarkemmiksi.

Yhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyisivät sukuseuran nettisivuilta, joten kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.

Keskustelussa nousi myös esille, että sukuseura täyttää 50 vuotta vuonna 2023 ja tämä juhlakokous haluttaisiin viettää. Hallitus voisi pitää kokouksen jokaisen serkkupiirin luona, jolloin voidaan suunnitella esim. 3-4- vuoden välein pidettävää yhteistä sukujuhlaa, josta vastuu on serkkupiireillä. Tärkeänä pidettiin myös kannustaa nuoria mukaan toimintaan.

Tavoitteeksi kokouksessa esitettiin, että kesän 2020 serkkupiirien/verkostojen kokoukset ajoitettaisiin siten, että ne eivät olisi samaan aikaan. Ensi kesäksi on suunniteltu Paanajärvi/Leppälä verkoston kokousta.

Kohta III esityksestä poistui, koska sitä ei kannatettu kokouksessa.

Kokouksen päätösehdotukseksi tuli siis että toimintaa jatketaan edellä kuvatun ehdotuksen mukaisesti. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin, että edellä mainitut serkkupiirien/verkostojen yhdyshenkilöt muodostavat seuran hallituksen. Serkkupiirien kokoonkutsujaksi ja seuran hallituksen puheenjohtajaksi valitaan koordinaattori, joka toimii samalla seuran puheenjohtajana.

9. Yhdyshenkilöksi ja seuran hallituksen puheenjohtajaksi ja yhdyshenkilöiden kokoonkutsujaksi ehdotettiin ja valittiin Elina Pyykkönen, ja hänen tehtäväkseen tuli koordinoida toimintaa ja ylläpitää verkostoa. Ehdotettiin myös juhlakokouksen paikaksi Suomussalmea.

Serkkupiirien/verkostojen yhdyshenkilöiksi ja hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja päätettiin:

 • Hilkka Toivonen: Paanajärvi
 • Jaana Marles: Kuusamo
 • Eeva-Liisa Kronqvist: Puolanka/Oulu
 • Elina Pyykkönen: Suomussalmi/Kuhmo/Nurmes

Seuran serkkupiirien ja seuran hallituksen jäseniksi valittiin Hilkka Toivonen, Jaana Marles, Matti Tauriainen ja Eeva-Liisa Kronqvist.

10. Valittiin toiminnan tarkastajaksi Pekka Hynninen ja varalle Antti-Pekka Tauriainen.

11. Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15 euroa/vuosi. Hallitus pohtii, miten se rytmitetään.

Lopuksi luovutettiin puheenjohtajan tehtävät jättävälle Juhani Tauriaiselle Suomen Sukututkimusseuran myöntämä ansiomitali sukututkimuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

12. Sukukokouksen päättäminen
 • Päätettiin kokous klo 16.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Pauli Tauriainen

Kokouksen puheenjohtaja


Eeva-Liisa Kronqvist

Kokouksen sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Pekka Hynninen

Pöytäkirjan tarkastaja


Anneli Heikkinen

Pöytäkirjan tarkastaja


Lataa pöytäkirja (.docx)AJANKOHTAISTA

Tauriaisten sukujuhlan muistoja 29-30.6.2019 Paltamosta

Lue Juhani Tauriaisen kirjoittama muistelmateksti aiemmin...

Lue lisää »


Tärkeää tietoa sukujuhlan majoituksen varaamisesta!

Majoitus Kainuun Opistolta tulee tehdä joko puhelimitse (8-16) tai sähköpostitse...

Lue lisää »


Sukujuhlan ohjelma on julkaistu

Lue 29.-30.6.2019 järjestettävän sukujuhlan ohjelma tapahtuman sivulta...

Lue lisää »


Sukuseuran Joulukirje 2018

Lue Juhani Tauriaisen Joulukirje sukuseuran jäsenille ja ystäville...

Lue lisää »