« Takaisin


Sukukokous 2013 pöytäkirja

Aika: 6.7.2013 klo 13.50

Paikka: Ukkohalla, Hyrynsalmi


Sukukokouksen pöytäkirja:

1 Kokouksen avaus

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Antti-Pekka Tauriainen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Kokouksessa oli läsnä 90 henkilöä.

2 Hiljainen hetki

Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.

3 Sukukokousasiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Tauriainen ja sihteeriksi Jarmo Tauriainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Tauriainen ja Maija-Liisa Myllyneva.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 • Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen.

 • Hyväksyttiin esitetty esityslista.

4) Hyväksytään hallituksen laatima neljän edellisen vuoden toimintakertomus.

 • Kokouksen puheenjohtaja luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen 1.7.2009-30.6.2013 ja se hyväksyttiin.

5) Alkaneen kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 • Vanha hallitus ei ollut laatinut toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Päätettiin, että uusi hallitus laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokouksessa tulivat esille mm. seuraavat asiat, jotka voisi ottaa mukaan seuraavan kolmivuotiskauden suunnitelmaan: Sääntöjen uusiminen, tiedottamisen siirtäminen kokonaisuudessaan kotisivuille, aktivoituminen kotisivujen ylläpidossa ja DNA-tutkimusten mahdollinen edistäminen.

6) Hyväksytään kolmen edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

 • Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2009-30.6.2013. Päätettiin hyväksyä tilikauden tilit ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

7) Valitaan Sukuseuralle puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

 • Päätettiin valita Sukuseuran puheenjohtajaksi Antti-Pekka Tauriainen.

8) Valitaan hallituksen jäsenet.

 • Valittiin hallituksen jäseniksi Juhani Tauriainen, Mauri Tauriainen, Pasi Tauriainen, Elina Pyykkönen ja Raija Tuorila. Varajäseneksi valittiin Pauli Tauriainen.

9) Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan tilejä ja Sukuseuran hallintoa alkaneena toimintakautena.

 • Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirkko Tauriainen ja Maija-Liisa Myllyneva. Toiminnantarkastajien varamieheksi valittiin Maija-Liisa Tauriainen.

10) Päätetään alkaneen kolmivuotiskauden jäsenmaksun suuruudesta.

 • Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10,00 €/jäsen/vuosi. Hallituksen jäsenille myönnettiin maksuvapaus jäsenmaksuista.

11) Sukukokouksen päättäminen.

 • Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen

Pauli Tauriainen

kokouksen puheenjohtaja


Jarmo Tauriainen

kokouksen sihteeri


Maija-Liisa Myllyneva

pöytäkirjan tarkastaja


Raili Tauriainen

pöytäkirjan tarkastaja


Lataa pöytäkirja (.doc)AJANKOHTAISTA

Tauriaisten sukujuhlan muistoja 29-30.6.2019 Paltamosta

Lue Juhani Tauriaisen kirjoittama muistelmateksti aiemmin...

Lue lisää »