Sukukokous 2023 pöytäkirja

« Takaisin

Sukukokous 2023 pöytäkirja

Aika: 9.7.2023 klo 14.25

Paikka: Ämmänsaaren seurakuntasali

Sukukokouksen pöytäkirja:

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Elina Pyykkönen avasi sukuseuran 50-vuotis juhlakokouksen ja toivotti jäsenet (noin 90 jäsentä) tervetulleiksi.

2 Hiljainen hetki

Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten muistoksi.

3 Sukukokousasiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Tauriainen ja sihteeriksi Eeva-Liisa Kronqvist. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Tauriainen ja Ilmari Tauriainen.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 • Kokouskutsu on ollut nähtävillä sukuseuran kotisivuilla tammikuusta 2023 sekä Ylä-Kainuu-lehdessä kesäkuussa 2023.
 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen.

 • Hyväksyttiin esitetty esityslista.

4) Hyväksytään hallituksen laatima neljän edellisen vuoden toimintakertomus.

 • Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima ja sihteerin esittelemä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

5) Alkaneen kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 • Vahvistettiin hallituksen laatima alkaneen kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Todettiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta:
  5.1. Hallitus pyytää sukuseuralta valtuuksia esitykselle seuran sääntöjen uudistamiseksi
  5.2. Hallitus pyytää sukuseuralta valtuuksia seuran mahdollista rekisteröintiä varten.
  5.3. Hallitus pyytää sukuseuralta esityksiä seuraavasta kokouspaikasta ja valtuutta tehdä esitysten pohjalta päätöksen seuraavasta kokouspaikasta.

6) Hyväksytään kolmen edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

7) Valitaan Sukuseuralle puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

 • Päätettiin valita Sukuseuran puheenjohtajaksi Matti Tauriainen.

8) Valitaan hallituksen jäsenet.

 • Valittiin hallituksen jäseniksi Matti Tauriainen, Elina Pyykkönen, Severi Tonttila, Eetu Tauriainen, Helena Bicer ja Jaana Marles.
 • Lisäksi todettiin, että edellisessä sukukokouksessa v. 2019 päätetyt serkkuvastaavat jatkavat. He ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin ilman päätösvaltaa.

9) Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan tilejä ja Sukuseuran hallintoa alkaneena toimintakautena.

 • Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Pekka Hynninen ja varalle Antti-Pekka Tauriainen.

10) Päätetään alkaneen kolmivuotiskauden jäsenmaksun suuruudesta.

 • Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 25,00 €/jäsen/vuosi.
 • Päätettiin muistuttaa sukuseuran jäseniä jokaisen toimintavuoden jäsenmaksun maksamisesta. Hallitus lähettää jäsenmaksun tiedot jäsenille alkavan vuoden alussa.

11) Luovutettiin Suomen Sukututkimusseuran myöntämät ansiomitalit Elina Pyykköselle, Pauli Tauriaiselle ja Eeva-Liisa Kronqvistille sukuseuran hyväksi tehdystä työstä.11) Sukukokouksen päättäminen.

 • Todettiin, että kokous sujui hyvin ja hallitus jäsenten tuella jatkaa aktiivista toimintaansa sukuseuran hyväksi.
 • Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:30.

Pauli Tauriainen

kokouksen puheenjohtaja

Eeva-Liisa Kronqvist

kokouksen sihteeri

Mauri Tauriainen

pöytäkirjan tarkastaja

Ilmari Tauriainen

pöytäkirjan tarkastaja


Lataa pöytäkirja (.pdf)

« Takaisin